Szanowni Państwo, 

 

Zagadnieniami z zakresu finasowania przedsięwzięć inwestycyjnych i zarządzaniem projektami zajmuję się zawodowo od 2006 roku. W tym czasie pozyskałem i rozliczyłem dziesiątki milionów złotych zarówno na rzecz małych i średnich przedsiębiorców jak i jednostek sektora finansów publicznych. W projektach finansowanych z grantów pełniłem funkcje stricte techniczne, administracyjne i menadżerskie.

W moich działaniach wychodzę z założenia, że badania i analizy są kluczowym elementem każdego  kroku na drodze  ewolucji  organizacji. Od decyzji dotyczących istoty i kierunku rozwoju biznesu przez projektowanie poszczególnych programów  po organizację pracy zespołów i ustalanie zakresu zadań - badania i analizy towarzyszą naszej pracy przez cały czas. Ich zadaniem jest  weryfikacja bieżących decyzji i przewidywanie tego co przyniesie przyszłość w celu zajęcia najlepszej możliwej pozycji w zmieniającym się świecie.

Ja i grupa współpracyjących ze mną specjalistów, czerpiąc doświadczenie z wielu źródeł, staramy się tworzyć nową wartość.  Łączymy dane i wskaźniki w spójny łańcuch użytecznej informacji  biznesowej.

Zapraszam do współpracy.

Michał Leśko

 LBAS